Business Education Institute je moderná prestížna vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na ďalšie a postgraduálne vzdelávanie. Sme medzinárodná vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečuje celoživotné vzdelávanie a naši lektori vychádzajú z domácich a zahraničných skúseností. Vsadili sme na prepojenie teórie a praxe. Vďaka tomuto spojeniu môžu naši študenti efektívne aplikovať teoretické poznatky do praxe. Praktická relevancia je hlavnou našou prioritou.

Našim cieľom je efektívne pripraviť študentov na ich budúce úlohy v manažmente a vo vedení tímu a spoločnosti. Prikladáme veľký význam odovzdávaniu vedomostí a zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie vo väčšine spoločností a organizácii. Študenti sa tak učia implementovať stratégie na riešenie konkrétnych situácii s meniacimi sa ekonomickými podmienkami.

Spájame koncepčné chápanie, aplikáciu kvalitatívneho, kvantitatívneho rozhodovania a stratégií kreatívneho riešenia problémov vo vzťahu k rôznym podnikateľským sektorom, ako je účtovníctvo, ekonomika, analýza údajov, financie, manažment, psychológia, vedenie a marketing.

Náš úspech rastie spolu s našimi úspešnými absolventmi. Preto vytvárame inovatívne a moderné štúdium.

Poskytujeme študentom flexibilitu, cenovú dostupnosť a záväzok kvality.

Business Education Institute spolupracuje s mnohými organizáciami a je certifikovaným členom Asociácie MBA a profesijného vzdelávania.

Naša materská spoločnosť:

Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja sa zaoberá ďalším vzdelávaním, kurzov, seminárov a workshopov. Ponúka akreditované kurzy.

Našim cieľom je:

  • Analýza požiadavky a navrhnutie čo najoptimálnejšieho riešenia pre vzdelávaciu aktivitu
  • Vzdelávanie všetkých vekových skupín
  • Organizácia odborných konferencií
  • Koučovanie
  • SWOT analýza
  • Projektové poradenstvo a jeho vypracovanie

Každý kurz, workshop, seminár je pre nás výzva. Preto vzdelávacie aktivity realizujeme s plným nasadením. Robíme vzdelávanie najlepšie ako vieme a tak jedine majú zmysel. Preto hľadáme cesty ako sa to dá.

Prečo sa môžete na nás spoľahnúť?

Lebo hľadáme nové a inovatívne prvky vo vzdelávaní a hľadáme partnerstvá. Sme tím skúsených dlhoročných lektorov, vzdelávateľov, koučov, supervízorov  s praktickými skúsenosťami, ktorí neustále hľadajú riešenia. Robíme to čo nás baví a napĺňa a preto neustále sa vzdelávame aj my.

Našim cieľom a našou vizitkou sú spokojní účastníci vzdelávacej aktivity.