LL.M.

LL.M. Master of Laws (LLM) je Postgraduálny titul v oblasti práva. Nejde o vysokoškolské vzdelanie, ale o prestížny manažérsky vzdelávací program. Štúdium sa špecializuje na prehĺbenie znalostí v oblasti práva.

Po úspešnom absolvovaní absolventi získajú titul LLM., ktorý sa uvádza za menom.

Komu je určené štúdium?

Študijný program je vhodný pre manažérov, podnikateľov, advokátov, koncipientov, mediátorov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy. Je vhodný pre tých, ktorí majú záujem si prehĺbiť znalosti z obchodného práva alebo korporátneho práva. Štúdium je tiež vhodné nie len pre osoby s právnickým vzdelaním, ale aj neprávnickým vzdelaním s právnou praxou.

Podmienky prijatia:

Absolvovanie predchádzajúceho VŠ štúdia minimálne na bakalárskom stupni

Bez prijímacieho konania.

Dĺžka štúdia:

Štandardná dĺžka štúdia je 1 rok (2 semestre).

Vyučovací jazyk:

Vyučovací jazyk je slovenčina, resp. čeština. V prípade iného cudzieho jazyka bude zabezpečený preklad do slovenského jazyka.

Základná cena: 1 990,- €

Zľavnená cena: 1 900,- €

Zľavnená cena platí pre študentov, ktorí sa záväzne prihlásia do 15.08.2022

(Nie sme platiteľmi DPH. Cena je konečná).

Štúdium je možné fakturovať aj na firmu. Štúdium je daňovo uznateľným dokladom.

Možnosť splátok po vzájomnej dohode.

Začiatok štúdia:

13.09. 2022, 17:00 hod. – online (ZOOM)

Garant štúdia:

PhDr. Ernest Kováč, MBA

Zakončenie štúdia:

Obhajoba záverečnej práce.

Diplom:

Po úspešnom absolvovaní obdrží študent diplom o absolvovaní.