Supervízia v mediácii

Lektor

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: POA: 3550/2017/94/1

Cieľová skupina
Kurz je určený predovšetkým jednotlivcom, ktorí majú záujem pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých v rôznych odborných a akreditovaných kurzoch. Kurz je vhodný pre uchádzačov, ktorí potrebujú preukázať lektorskú spôsobilosť (elektrotechnici, BOZP a PO, Národný inšpektorát práce, Ministerstvo školstva).

Požadované vstupné vzdelanie
Ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou

Profil absolventa
Absolvent vzdelávacieho programu pozná metódy a postupy vzdelávania dospelých, lektorských zručností, skupinovej dynamiky a metód skupinovej práce. Dokáže efektívne viesť pripravený program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov. Je spôsobilý reflektovať skupinové procesy a vlastný lektorský potenciál a limity v práci s ľuďmi. Pozná model interaktívnej skupinovej práce a je si vedomý náročných situácií tréningového procesu. Dokáže vytvoriť, efektívne viesť a vyhodnotiť vzdelávací program v oblasti komunikácie, alternatívneho riešenia konfliktov.

Odborný garant
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.

Lektori
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
PhDr. Ernest Kováč, MBA

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 100 hod.
Termín: 04.04. 2021 o 17:00 hod. 
Miesto: online ZOOM
Cena: 239,- €
Cena: 350,- € (Platí Úrad práce cez projekt)
Nie sme platiteľmi DPH.

Akreditované vzdelávanie LEKTOR je možné absolvovať ZDARMA, ak ste vedený na Úrade práce cez projekt REPAS, KOMPAS.

Dané termíny označujú len dátum prvého stretnutia, ďalšie termíny sa dohadujú na prvom stretnutí v rámci skupiny s lektorom.

Objednávka kurzu