Arteterapia

Artefiletika

Mediátor

Účtovník

Mzdové účtovníctvo – ONLINE

Jednoduché účtovníctvo – ONLINE

Podvojné účtovníctvo – ONLINE

Supervízia

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo akreditácie: 3550/2017/119/1
Cieľová skupina Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať s ľuďmi na rôznych stupňoch riadenia a pre tých, ktorí majú záujem pôsobiť ako supervízor.
Požadované vstupné vzdelanie Ukončené minimálne II. stupeň VŠ humanitného smeru (spoločenskovedné, pedagogické, zdravotnícke, psychologické, teologické odbory).
Profil absolventa Absolvent vzdelávacieho programu získa teoretické vedomosti o supervízii, skupinových procesoch a didaktike. Je schopný empatický pochopiť a akceptovať supervidovaného poradcu pri práci s konfliktným klientom. Ovláda zručnosti vo vedení supervízie s jednotlivcom, ale aj so skupinou a akceptuje etické princípy poradenskej praxe. Je schopný viesť poradcu k pozitívnej zmene a hľadaniu nových alternatív v práci s klientom v konfliktných situáciách. Ovláda supervíziu konfliktov na komunitnej úrovni.
Výcvikové zariadenia:
– Prameň nádeje Samaritán Tekovské Lužany
– Prameň nádeje Detské centrum Levice
– Prameň nádeje Centrum pomoci Šarovce
– Zariadenie sociálnych služieb Timoteus Komárno
– Zariadenie sociálnych služieb Jesénia Skalica
– Zariadenie pre seniorov Archa Bratislava
– Zariadenie pre rodiny v núdzi a ľudí bez domova Cífer
– Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Veľké Kostolany
– Stredisko Evanjelickej Diakonie Trnava
– Psychosociálne centrum Košice
– Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice
Odborný garant prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Lektori

  • prof. PhDr. Michal Oláh, PhD.
  • doc. PhDr. Milan Tomka, PhD.
  • PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
  • PhDr. Jozef Vorobel PhD.
  • PhDr. František Drozd, PhD.
  • Mgr. Katarína Kotradyová, PhD.
  • Mgr. Beáta Horváthová
  • PhDr. Ernest Kováč

Ukončenie: Osvedčenie s celoštátnou platnosťou
Trvanie: 240 hod.
Termín: 27. 05.2022 o 17:00 hod. ONLINE
Poznámka: Vzdelávanie bude prebiehať kombinovanou formou (prezenčne + dištančne). K online potrebujte pripojenie na internet a my Vám pošleme link na prihlásenie. Súčasťou celého výcviku sú individuálne konzultácie s odborným garantom. Náš výcvik v supervízii vychádza z medzinárodných štandardov práce supervízora: https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=GBrLbl4BuwI%3D&portalid=0 Zoznam supervízorov k supervíznemu vycviku: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/supervizia/zoznam-supervizorov-2019.pdf
Cena: 590,-€
Zľava:

Vzdelávanie je možné absolvovať ZDARMA prostredníctvom projektu REPAS.

Cena: 730,- € (cez projekty REPAS, KOMPAS – platí Úrad práce).

 Ostatné termíny budú po spoločnej dohode prihlásených s lektorom. Súčasťou celého výcviku sú individuálne konzultácie s odborným garantom. https://www.youtube.com/watch?v=Uef9zgwf35A

Objednávka kurzu

Supervízia v mediácii