Školenie: Denná starostlivosť o vlasy

Anotácia: Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú rozšíriť vedomosti v obore Kaderník/Kaderníčka.

Obsah kurzu:

• Starostlivosť o vlasy

• Produkty pre starostlivosť o vlasy

• Domáce recepty pre starostlivosť o vlasy

Ukončenie: certifikát

Termín: 26.02.2022

Lektor: Peter Švantner 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 8 hodín (1 deň) Cena: 149,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Kurz sa bude konať v režime OP.

Objednávka kurzu

Školenie: Kaderník – Obchodné a predajné zručnosti

Anotácia: Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú rozšíriť vedomosti v obore Kaderník/Kaderníčka.

Obsah kurzu:

• Komunikácia s klientom

• Obchodné zručnosti

• Predajné zručnosti

Ukončenie: certifikát

Termín: 31.01.2022

Lektor: Peter Švantner 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 8 hodín (1 deň)

Cena: 149,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Kurz sa bude konať v režime OP.

Objednávka kurzu

Základný Someliérsky kurz

Anotácia: Kurz je určený pre každého záujemcu, aj začiatočníka, ktorý sa chce v tejto oblasti vzdelávať a rozšíriť tak svoje portfólio vedomostí a zručností. Je tiež určený záujemcom o profesiu someliéra.

Obsah kurzu:

– Základy degustácie – ako víno správne degustovať

– Servis vín – bielych (ružových), sektov, červených (vrátane dekantácie) – s praktickým precvičovaním

– Základy kombinovania vína s jedlom – praktické vyskúšanie so šiestimi druhmi syra

– História vinárstva, vinárske oblasti a podoblasti Slovenskej republiky

– Hodnotiace systémy, triedenie vína v Slovenskej republike

– Funkcie someliera – práca s hosťom, tvorba vínnej karty

Ukončenie: certifikát

Termín: 22.04.2022 a 23.04.2022 od 09.00

Lektor: Mgr. Jozef Belko, MBA

Miesto konania: Slowackého 10/A, 821 04 Bratislava 

Trvanie: : 16 hodín (2 dni)

Cena: 80,- eur

Minimálny počet účastníkov: 6

Objednávka kurzu

Financie a účtovníctvo

SWOT analýza

Právo

Ako na Instagram? – WORKSHOP

Rozvoj osobnosti

Vedenie porád

Rozvoj osobnosti

Sebazážitkový interaktívny tréning

Rozvoj osobnosti

Prezentačné zručnosti

Rozvoj osobnosti

Sociálno-psychologický výcvik

Rozvoj osobnosti

Reč Tela