Webinár: Myslíš si, že cvičíš správne?

Obsah:

  • Bez klamstiev o cvičení s kondičným trénerom V. stupňa Mgr. Marekom Ďubekom

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Trvanie: 1 hod.

Termín: 30. 01. 2022 o 19:00 hod. 

Miesto: online ZOOM

Cena: ZDARMA

Link: 

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/96914680359?pwd=L2VwVkNXSVpSRnNJVU9jdXhDdWxpQT09

Meeting ID: 969 1468 0359
Passcode: 110066

 

Školenie: Denná starostlivosť o vlasy

Anotácia: Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú rozšíriť vedomosti v obore Kaderník/Kaderníčka.

Obsah kurzu:

• Starostlivosť o vlasy

• Produkty pre starostlivosť o vlasy

• Domáce recepty pre starostlivosť o vlasy

Ukončenie: certifikát

Termín: 26.02.2022

Lektor: Peter Švantner 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 8 hodín (1 deň) Cena: 149,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Kurz sa bude konať v režime OP.

Objednávka kurzu

Školenie: Kaderník – Obchodné a predajné zručnosti

Anotácia: Kurz je určený záujemcom, ktorí chcú rozšíriť vedomosti v obore Kaderník/Kaderníčka.

Obsah kurzu:

• Komunikácia s klientom

• Obchodné zručnosti

• Predajné zručnosti

Ukončenie: certifikát

Termín: 31.01.2022

Lektor: Peter Švantner 

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 8 hodín (1 deň)

Cena: 149,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Kurz sa bude konať v režime OP.

Objednávka kurzu

Základný Someliérsky kurz

Anotácia: Kurz je určený pre každého záujemcu, aj začiatočníka, ktorý sa chce v tejto oblasti vzdelávať a rozšíriť tak svoje portfólio vedomostí a zručností. Je tiež určený záujemcom o profesiu someliéra.

Obsah kurzu:

– Základy degustácie – ako víno správne degustovať

– Servis vín – bielych (ružových), sektov, červených (vrátane dekantácie) – s praktickým precvičovaním

– Základy kombinovania vína s jedlom – praktické vyskúšanie so šiestimi druhmi syra

– História vinárstva, vinárske oblasti a podoblasti Slovenskej republiky

– Hodnotiace systémy, triedenie vína v Slovenskej republike

– Funkcie someliera – práca s hosťom, tvorba vínnej karty

Ukončenie: certifikát

Termín: 22.04.2022 a 23.04.2022 od 09.00

Lektor: Mgr. Jozef Belko, MBA

Miesto konania: Slowackého 10/A, 821 04 Bratislava 

Trvanie: : 16 hodín (2 dni)

Cena: 80,- eur

Minimálny počet účastníkov: 6

Objednávka kurzu

Fit pobyt

pripravujeme….

Webinár: Homo sedentarius “človek sediaci” ako postupná degradácia ľudskej rasy

Obsah:

  • Človek s pribúdajúcimi možnosťami zlenivel a to vedie k dlhodobým nenávratným zmenám ľudského tela a najmä chrbtice.
    Porozprávame sa o tom, ako správne ovládať svoje telo, ako správne sedieť a kompenzovať dlhodobé každodenné sedenie.

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Trvanie: 1 hod.

Termín: 23. 02. 2022 o 19:00 hod. 

Miesto: online ZOOM

Cena: 15 eur

Minimálny počet účastníkov: 6

Objednávka kurzu

Webinár: Človek ako dokonalý tvor uzavretý v ONLINE svete

Obsah:

  • Deň bez mobilu či počítaču si nevieme predstaviť. Všimli ste si ale, že máte hlavu padnutú v predsune. ramená v protrakcií – prehnuté dopredu a to vedie k bolestiam hlavy, lopatiek čo dokonca vedie až k nenávratným zmenám. 
  • Porozprávame sa o kompenzácii týchto problémov, o človeku v kybersvete a porovnáme človeka z pohľadu kyberantropologie 

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Trvanie: 1 hod.

Termín: 23. 03. 2022 o 19:00 hod. 

Miesto: online ZOOM

Cena: 15 eur

Minimálny počet účastníkov: 6

Objednávka kurzu

Kurz: Funkčný tréning v tehotenstve

Cieľová skupina: Kurz je určený pre trénerov, športových inštruktorov a budúce mamičky

Anotácia: Kurz je určený pre trénerov, športových inštruktorov a budúce mamičky, ktorí sa majú záujem naučiť viac o tom, ako správne a bezpečne cvičiť počas tehotenstva

Obsah kurzu:

• Anatómia a fyziológia svalov stredu tela a panvy

• Teoretické poznatky o tehotenstve

• Jednotlivé trimestre

• Cvičenie a pohyb v jednotlivých trimestroch

• Panvové dno a jeho stabilita

• Funkčný tréning v tehotenstve

• Výuka pohybových vzorov

Ukončenie: certifikát

Termín: 28.05.2022

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 8 hodín (1 deň)

Cena: 149,- €

Novoročná zľava: 99,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Kurz sa bude konať v režime OP.

Objednávka kurzu

Program : Funkčné a zdravé telo

Športový vzdelávací program ktorý pozostáva z modulov:

Cieľová skupina: Program je určený pre trénerov, športových inštruktorov, masérov, širokú verejnosť.

Anotácia: Kurz je určený pre každého, kto má záujem urobiť niečo zmysluplné pre svoje zdravie. Taktiež vám umožní zdokonaliť svoje vedomosti a učiť sa od špecialistu v tejto oblasti.

Obsah kurzu:

Modul 1:

• Anatómia a fyziológia chrbtice a pohybového systému

• Správne nastavenie chrbtice a korektúra postoja

• Prevencia zranení a poškodení chrbtice

•Trakcia a dekompresia chrbtice

• Vzťah jednotlivých svalov a svalových skupín

• Fasciálna komunikácia

• Vytvorenie správnych pohybových návykov

Modul 2:

• Anatómia a fyziológia hlbokého stabilizačného systému = “core”

• Najčastejšie chyby tohto typu tréningu

• Priečny sval brucha (Transversus abdominis) ako kľúčový “core” hráč

• Podstata zakrivenia chrbtice a správna aktivácia jednotlivých svalov

• Prepojenie šikmých svalových systémov

• Dýchanie ako základ života

• Nesprávne dýchacie stereotypy a ich náprava

• Anatómia a funkcia bránice a ostatných dýchacích svalov

• Vytvorenie správnych pohybových návykov

Modul 3:

• Anatómia a fyziológia panvy

• Správne nastavenie panvy a bedier

• Syndróm praskajúceho bedra

• Korektúra státia a chôdze

• Mobilizačné, uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia

• Vzťahy medzi jednotlivými štruktúrami

• Nesprávne dýchacie stereotypy a ich náprava

• Vytvorenie správnych pohybových návykov

Modul 4:

• Anatómia a fyziológia chrbtice

• Anatómia a fyziológia svalového a fasciálneho systému

• Zakrivenie chrbtice

• Nesprávne naučené pohyby a ich náprava

• Práca chrbtice v jej prirodzenom zakrivení

• Dekompresia chrbtice

• Funkčný pohyb bežných denných aktivít

Modul 5:

• Anatómia a fyziológia chrbtice

• Anatómia a fyziológia krčnej chrbtice

• Zakrivenie chrbtice • Diagnostika dysbalancií

• Vplyv krčných svalov na bolesti hlavy, krku či horných končatín

• Cielené mobilizačné, uvoľňovacie a posilňovacie cvičenia

• Vzťah jednotlivých svalov a svalových systémov

• Vplyv krčnej chrbtice, lopatiek a ramenného kĺbu

• Vytvorenie správnych pohybových vzorov

Modul 6:

• Anatómia a fyziológia svalov stredu tela a panvy

• Teoretické poznatky o tehotenstve

• Jednotlivé trimestre

• Cvičenie a pohyb v jednotlivých trimestroch

• Panvové dno a jeho stabilita

• Funkčný tréning v tehotenstve

• Výuka pohybových vzorov

Ukončenie: certifikát

Termín: od 22.01.2022

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Miesto konania: Inštitút vzdelávania a osobnostného rozvoja, Slowackého 5/A, Bratislava

Trvanie: : 48 hodín (6 dní)

Cena: 639,- €

Novoročná zľava: 500,- €

Minimálny počet účastníkov: 6

Maximálny počet účastníkov: 13

Program sa bude konať v režime OP.

 

Objednávka kurzu

Webinár: Je človek novodobý stroj?

Obsah:

  • Dokáže človek pracovať nonstop na maximálny výkon?
  • Dozviete sa čo je syndróm vyhorenia a ako mu predísť
  • Ako efektívne a s ľahkosťou zvládať každodenný stres

Lektor: Mgr. Marek Ďubek

Trvanie: 1 hod.

Termín: 26. 01. 2022 o 19:00 hod. 

Miesto: online ZOOM Cena: 15 eur

Minimálny počet účastníkov: 6

Objednávka kurzu